Төлемдер бойынша деректемелер

 

Студенттер үйіне тұру ақысын мобильді қосымшалар арқылы төлеуге болады:

StarBanking (Банк ЦентрКредит), 

Kaspi.kz (Kaspi Bank),

Homebank  (Народный банк).

 

БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ (РЕКВИЗИТЫ)

 

Получатель платежа: НАО «Евразийский национальный  университет имени           Л.Н. Гумилева»

БИН   010140003594

Кбе:   16

 

Наименование банка:  АО «Банк ЦентрКредит»

БИК Банка: KCJBKZKX

Номер счета: KZ978562203105747338  

872- за проживание

 

Наименование банка:  АО «Bank RBK»

БИК Банка: KINCKZKA

ИИК: KZ498210439858161073

 

Наименование банка:  АО «Народный Банк Казахстан»

БИК Банка: HSBKKZKX

ИИК: KZ946010111000382181

2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА ЖЫЛДЫҚ ҚҰНЫ

ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Студенттер үйі

 

Студенческяий дом

Студенттер үйінің

мекен -жайы

Адреса

Студенческих домов

Жылдық құны, теңге

Годовая стоимость, тенге

 
№2 Студенттер үйі

Студенческий дом №2

Абылай хан даңғылы, 2

Пр. Абылай хана, 2

100 000
№3 Студенттер үйі

Студенческий дом №3

М. Жұмабаев даңғылы, 12/1

Пр. М. Жумабаева, 12/1

100 000
№4 Студенттер үйі

Студенческий дом №4

М. Жұмабаев даңғылы, 14

Пр. М. Жумабаева, 14

110 000
№5 Студенттер үйі

Студенческий дом №5

М. Жұмабаев даңғылы, 14/1

Пр. М. Жумабаева, 14/1

110 000
№6 Студенттер үйі

Студенческий дом №6

Янушкевич көшесі, 4/1

Ул. Янушкевича, 4/1

110 000
№7 Студенттер үйі

Студенческий дом №7

Пушкин көшесі, 11/2

Ул. Пушкина, 11/2

180 000
ММУ (МГУ) А. Байтурсынов, 33/1 210 000