ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА В СТУДЕНЧЕСКИЕ ДОМА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

 • Студенттер үйлеріне орналасу үшін өтініш беру 08.2021-25.08.2021жж. «Platonus» жүйесі арқылы https://edu.enu.kz жүзеге асырылады;
 • Подать заявку на заселение в Студенческие дома необходимо через систему «Platonus» https://edu.enu.kz в период с 08.2021 по 25.08.2021гг.;
 • Студенттер үйлеріне кіру тәртібі ASHYQ қосымшаларының QR кодтары арқылы жүргізіледі;
 • Вход в дома студентов осуществляется с помощью QR-кода через приложение ASHYQ;

 СҮ қабылдау: 25.08.2021-29.08.2021жж.  

Қабылдау уақыты: сағат 09.00 – 20.00

 Дата заселения в СД: 25.08.2021-29.08.2021гг. 

Время приема: 09.00 – 20.00 ч

Студенттер үйі

 

Студенческие дома

Студенттер үйінің

мекен -жайы

Адреса

Студенческих домов

Жылдық құны, теңге

Годовая стоимость, тенге

Факультеттер

 

Факультеты

 

№2

 

 

 

Абылай хан даңғылы, 2

Пр. Абылай хана, 2

 

 

100 000

·  Жаратылыстану ғылымдары факультеті

·  Факультет естественных наук

 

·  Механика-математика факультет

·  Механико-математический факультет

№3

 

 

 

М. Жұмабаев даңғылы, 12/1

Пр. М. Жумабаева, 12/1

 

 

 

 

 

100 000

 

 

·  Әлеуметтік ғылымдар факультеті

·  Факультет социальных наук

 

·  Филология факультеті

·  Филологический факультет

№4

 

 

 

 

М. Жұмабаев даңғылы, 14

Пр. М. Жумабаева, 14

 

 

 

 

 

 

110 000

 

 

 

·  Сәулет-құрылыс факультеті

·  Архитектурно-строительный факультет

·  Көлік-энергетика  факультеті

·  Транспортно-энергетический факультет

 

·  Экономика факультеті

·  Экономический факультет

№5

 

М. Жұмабаев даңғылы, 14/1

Пр. М. Жумабаева, 14/1

 

110 000

 

·  Ақпараттық технологиялар факультеті

·   Факультет информационных технологии

№6

 

 

Янушкевич көшесі, 4/1

Ул. Янушкевича, 4/1

 

 

 

 

110 000

 

 

 

·       Физика-техникалық факультет

·       Физико-технический факультет

 

·       Дайындық бөлімі

·       Подготовительный курс

№7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкин көшесі, 11/2

Ул. Пушкина, 11/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 000

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Халықаралық қатынастар факультеті

·  Факультет международных отношений

 

·  Заң факультеті

·  Юридический факультет

 

·  Журналистика және саясаттану факультеті

·  Факультет журналистики и политологии

 

·  Тарих факультеті

Исторический факультет

АНЫҚТАМА ҮШІН:

Директор: 8 (7172) 70 95 68

Директордың қабылдау бөлімі: 8 (7172) 70 95 00 ішкі номер: 39-115;

Ұялы телефон: 8 708 425 17 00

Директордың орынбасары: 8 (7172) 70 95 00 ішкі номер: 39-114

 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Директор: 8 (7172) 70 95 68

Приемная директора: 8 (7172) 70 95 00 внут. номер: 39-115;

Моб.телефон: 8 708 425 17 00

Заместитель директора: 8 (7172) 70 95 00 внут. номер: 39-114

 

Студенттер үйіне орналасу үшін керекті құжаттар:

 • жеке куәлік (түпнұсқа, көшірме – 1 дана);
 • фото сурет 3*4 – 6 дана;
 • іс қағазы (скоросшиватель бумажный) – 1 дана;
 • балалар үйінен анықтама (түпнұсқа), ата-анасының қайтыс болғандығы жөніндегі анықтама немесе асыраушысы туралы анықтама (ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар үшін);
 • мүгедектік туралы анықтама (мүмкіндігі шектеулі студенттер үшін);
 • отбасы құрамы туралы анықтама (көп балалы және толық емес отбасылар үшін);
 • 075/у медициналық анықтамасы және флюорография (көшірме);

 

Шетел азаматтары үшін:

 • паспорт (түпнұсқа, көшірме – 1 дана);
 • фото сурет 3*4 – 6 дана;
 • іс қағазы – 1 дана;
 • 075/у медициналық анықтамасы және флюорография (көшірме);
 • медициналық сақтандыру;
 • вакцинация паспорты;
 • ПТР – (полимеразды тізбекті реакция) тест қортындысы (тест ҚР жасалған, 3 күнге жарамды).

 

 

Перечень необходимых документов для заселения в Студенческий дом:

 • удостоверение личности (оригинал, копия -1шт.);
 • фотографии 3*4 – 6 шт.;
 • бумажный скорошиватель – 1 шт.;
 • справка с детского дома (оригинал), копия свидетельства о смерти родителей или справка об опекунстве (для сирот) – при наличии;
 • копия удостоверения об инвалидности (для студентов-инвалидов) – при наличии;
 • справка о составе семьи (многодетным и неполным семьям);
 • медицинская справка 075/у и снимок флюорографии (копия).

 

Для иностранных граждан:

 • паспорт (оригинал, копия паспорта — 1шт.);
 • фотографии 3*4 – 6 шт.;
 • дело (бумажный скорошиватель) – 1 шт.;
 • медицинская справка 075/у и флюорография (копия);
 • медицинская страховка;
 • паспорт вакцинации;
 • результаты теста ПЦР (полимеразная цепная реакция) – тест сделан в РК, действует на 3 дня)

Студенттер үйіне тұру ақысын мобильді қосымшалар арқылы төлеуге болады:

StarBanking (Банк ЦентрКредит),

Kaspi.kz (Kaspi Bank),

Homebank  (Народный банк).

 

БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ (РЕКВИЗИТЫ)

Получатель платежа: НАО «Евразийский национальный  университет им. Л.Н. Гумилева»

БИН   010140003594

Кбе:   16

 

Наименование банка:  АО «Банк ЦентрКредит»

БИК Банка: KCJBKZKX

Номер счета: KZ978562203105747338

872- за проживание

 

Наименование банка:  АО «Bank RBK»

БИК Банка: KINCKZKA

ИИК: KZ498210439858161073

 

Наименование банка:  АО «Народный Банк Казахстан»

БИК Банка: HSBKKZKX

ИИК: KZ946010111000382181

 

Оплату за проживание можно произвести через мобильные приложения:  

 

StarBanking (Банк ЦентрКредит),

Kaspi.kz (Kaspi Bank),

Homebank  (Народный банк).

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

 

Получатель платежа: НАО «Евразийский национальный  университет им. Л.Н. Гумилева»

БИН   010140003594

Кбе:   16

 

Наименование банка:  АО «Банк ЦентрКредит»

БИК Банка: KCJBKZKX

Номер счета: KZ978562203105747338

872- за проживание

 

Наименование банка:  АО «Bank RBK»

БИК Банка: KINCKZKA

ИИК: KZ498210439858161073

 

Наименование банка: АО «Народный Банк Казахстан»

БИК Банка: HSBKKZKX

ИИК: KZ946010111000382181

ЕСКЕРТПЕ:

 • Студенттер үйіне төленетін төлемақы студенттің атынан тұрғылықты жерлеріңізден жоғарыда көрсетілген сома және банк деректемелері (реквизит) бойынша алдын-ала  толық төленіп, өздеріңізбен бірге төлемақының түпнұсқасын (оригинал квитанции) ала келулеріңіз керек;
 • Қазіргі санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты Студенттер үйіне ата-аналар кіргізілмейді;
 • Студенттерде медициналық бетперде (маска) болмаған жағдайда Студенттер үйіне кіргізілмейді;
 • Орналасуға келгенде студент өзінің күнделікті қолданатын ыдыс-аяғын, жеке заттарын ала келу керек.
 • СҮ төсек орын жабынмен толық қамтамасыз етіледі;
 • Студенттер үйінде электр қондырғыларын қолдануға қатаң тыйым салынады.

 

ПРИМЕЧАНИЕ:

 • Оплата за проживание в Студенческом доме производится  полностью на имя студента, оплата должна быть произведена заранее в полном объеме по месту жительства в указанной выше сумме и банковских реквизитах. При заселении иметь при себе оригинал квитанции;
 • В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями родителям запрещается заходить в Студенческий дом;
 • Студенты обязательно должны носить медицинскую маску;
 • При заселении студент должен привезти свою повседневную посуду и личные вещи;
 • Постельные принадлежности полностью выдаются в СД.
 • В Студенческом доме запрещено пользоваться электроприборами.